Ny rapport: Generativ AI kan øge Danmarks BNP med op til 8 procent – svarende til over 200 mia. kr.

Udviklingen i AI kan have en stor og positivt indvirkning på samfundsøkonomien. Men for at udløse potentialet kræver det handling allerede nu - og en bred implementering på tværs af sektorer. Det konkluderer en ny rapport, der er udarbejdet af Implement Consulting Group på vegne af Google.

I dag udkommer rapporten "The Economic Opportunity of AI in Denmark", der afdækker, hvordan en produktivitetsstigning drevet af generativ AI kan bidrage til en betydelig økonomisk vækst i Danmark.

Rapporten konkluderer, at udbredt anvendelse af generativ AI vil kunne øge Danmarks BNP med 200-250 milliarder kroner om ti år, svarende til 8 procent af BNP.

Gevinsten er især drevet af en generel produktivitetsstigning på tværs af sektorer, som bl.a. skyldes, at generativ AI sætter ansatte i stand til at arbejde mere produktivt og frigiver tid, så ansatte til at udføre andre opgaver. Derudover kan AI også spille en nøglerolle i indfrielsen af Danmarks klimamål, hvor AI sammen med andre digitale løsninger kan bidrage til at hente 20-25 procent af de nødvendige CO2-nedbringelser.

Samtidig viser rapporten dog også, at Danmark risikerer at sakke bagud og tabe konkurrenceevne, hvis ikke der hurtigt gøres en indsats for at sikre de rette rammevilkår for udvikling og udbredelse af AI. Eksempelvis er der behov for initiativer, der styrker innovationskraften i erhvervslivet og forskningen - samt investeringer i digital opkvalificering af arbejdsstyrken. Dette skal ruste til en fremtid, hvor det estimeres, at 64 procent af alle jobs kommer til at arbejde sammen med AI i hverdagen.

Får Danmark ikke skabt betingelserne for en bred implementering inden for de næste fem år, reduceres det økonomiske potentiale svarende til 2 procent af BNP, konkluderer rapporten.

”Hvis vi skal udløse det fulde økonomiske potentiale i AI, skal vi i gang nu. For der er meget, vi skal gøre, for at kunne udnytte det, og for hver dag, vi venter, udhules potentialet af, at andre kommer os i forkøbet. Der er derfor brug for målrettet strategisk indsats med kort aftræk, der sikrer, at især SMV’erne herhjemme kan komme i gang med brugen og udviklingen af AI”, siger Bianca Bruhn, landechef for Google i Danmark.

Danmarks position i AI-kapløbet

Danmark har længe været et digitalt foregangsland. Rapporten viser da også, at vi med vores stærke digitale infrastruktur er godt positioneret til at udnytte potentialet i AI sammenlignet med andre europæiske lande. Desuden er Danmark førende i EU, når det kommer til virksomheders brug af AI.

Ifølge rapporten er førerpositionen imidlertid truet. For selvom Danmark i en EU-kontekst står stærkt, sakker EU bagud i forhold til 2030-målsætningen for AI-implementering, og dermed risikerer også Danmark at miste konkurrenceevne på det globale marked.

Partner i Implement, Martin Thelle, understreger, at danske virksomheder ikke selv behøver at opfinde AI fra bunden for at få en gevinst.

”Danmark er godt stillet i forhold til de basale forudsætninger for brug af AI, herunder driftsmiljøet og den digitale infrastruktur. Men for at opnå det fulde potentiale kræves et konkurrencedygtigt innovationsmiljø, der fremmer udvikling og kommerciel anvendelse”, siger Martin Thelle.

Se hele rapporten her.